Automatyczne karmienie
ryb CARP-FEED
od Agrico Třeboň

CARP-FEED >>

Automatyczne karmienie ryb

Urządzenia do produkcji ryb >>

Urządzenia do podchowu ryb >>

Sprzet Rybacki >>

CARP-FEED >>
System CARP-FEED umożliwia proste, niezawodne i efektywne karmienie ryb w gospodarstwach karpiowych. System dostosowany jest do każdego rodzaju paszy.
Česká kvalita Certified ISO 14001 by 3EC ISO 9001 by 3EC AgroExpo CZGroup ZÚS Agroweb - informace pro zemědělce

Spolufinancováno EU