Ochrana osobních údajů

Společnost Agrico s.r.o. dbá o to, aby Vaše soukromí bylo respektováno a chráněno, a má zájem na tom, abyste se při návštěvě našich webových stránek nebo při jejich použití cítili bezpečně. Agrico s.r.o. si uvědomuje důvěrnost Vašich osobních údajů a proto důsledně dbá na dodržování zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Naše webové stránky můžete navštívit, aniž byste se identifikovali nebo sdělovali jakékoli údaje osobní povahy. Dovolujeme se Vás však upozornit, že Agrico s.r.o. shromažďuje doménové informace (jména Vašeho poskytovatele internetových služeb, IP adresy, jejímž prostřednictvím se přihlašujete k internetu, jakož i internetovou adresu, ze které jste se přihlásili) z Vašich návštěv a to výhradně za účelem zlepšování webových stránek a přizpůsobování Vaším požadavkům.

Některé sekce našich webových stránek Vás mohou vyzvat, abyste uvedli údaje o Vaší osobě, na základě kterých jsme schopni Vás identifikovat, jako např. Vaše jméno, e-mailovou nebo jinou adresu. Vy máte samozřejmě možnost se rozhodnout, zda nám informace poskytnete či nikoli.

Informace, které o Vás shromažďujeme v počítači, budou použity k provozování našich webových stránek, poskytování klientské podpory, odpovědím na Vaše dotazy či zpracování jakékoli transakce, ke které jste udělili souhlas. Lze je rovněž využít k ověření Vaší totožnosti, k zasílání informací nebo k možnosti Vás kontaktovat ve vztahu k nějakému produktu nebo službě společnosti Agrico s.r.o kterou používáte nebo o které se domníváme, že může být pro Vás zajímavá.

Agrico s.r.o. se zavazuje přísně chránit bezpečnost Vašich osobních údajů, neposkytnout je bez Vašeho souhlasu třetí osobě, pečlivě je chránit před ztrátou, zneužitím či nesprávným užitím, nepovolaným přístupem či prozrazením, změnou či zničením. Přijali jsme odpovídající kroky k tomu, abychom zabezpečili a ochránili údaje, které shromažďujeme v režimu online a to po dobu neurčitou, do odvolání souhlasu daného každou zaregistrovanou osobou. Osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoli písemně odvolat a Agrico s. r. o. údaje zlikviduje.

Agrico s.r.o. si vyhrazuje možnost kdykoli modifikovat nebo aktualizovat toto prohlášení bez předchozího upozornění.
 


Důležité kontakty

Internet:
www.agrico.cz

Telefon
+420 384 704 111

E-Mail
agrico@agrico.cz

Kontakty »

Tyto webové stránky informují o nabídce technologií pro chov a výkrm ryb od spol. AGRICO s.r.o. Nabízené technologie splňují platné normy upravující tento typ chovu i obecné výrobní normy (ISO, ČSN). AGRICO je mnohaletým dodavatelem technologií pro ustájení, chov a výkrm zvířat s bohatými zkušenostmi.

Nákupní košík

Nákupní košík

Košík je prázdný
zvolená měna:

Zobrazit košík
Česká kvalita Certified ISO 14001 by 3EC ISO 9001 by 3EC AgroExpo CZGroup ZÚS Agroweb - informace pro zemědělce

Spolufinancováno EU