Technologie a výrobky pro rybochovná hospodářství

Technologie a výrobky pro rybochovná hospodářství

Potřeby pro rybáře

Naše nabídka zahrnuje potřeby pro rybáře v rybochovném hospodářství. Dodáváme automatické krmné systémy pro rybníky a nádrže na ryby. Výhodou těchto systémů je úspora krmiva pro ryby a lidské práce v rybochovném provozu. Pro zpracování krmení pro ryby lze využít mačkač zrnin, který je nezbytným doplňkem v intenzivním produkčním rybářství.  Nezapomínáme na uskladnění krmiva, a proto Vám také nabízíme venkovní obilní sila.

Rybářské potřeby pro produkci ryb

Dále nabízíme rybářské potřeby pro produkci ryb jako je odchovný žlab, odkulovací žlab, Vackovy aparáty pro inkubaci jiker nebo odchovné kruhové nádrže.

Rybářské pracovní lodě a další potřeby pro rybáře

Pro potřeby výlovu rybníků nabízíme rybářské lodě a další prostředky pro přepravu ryb jako jsou vaničky, přepravní bedny na ryby, kádě na ryby, skluz na ryby a další nářadí a potřeby pro rybářství.

Potřeby pro rybáře jsou zhotoveny z polypropylenu s UV stabilizátorem. Tím je zaručena jejich dlouhodobá trvanlivost. Nabízíme standardní výrobky, ale na požádání Vám zhotovíme i výrobky nestandardní.

Chov prasat a chov selat

Chov Prasat Chov prasat v českých podmínkách musí splňovat legislativní podmínky pro ustájení prasat a technologií pro chov prasat. Tyto předpisy se týkají technických řešení, které umožňují denní...
více informací »

Zpracování a skladování zrnin

Řešení pro zpracování a skladování zrnin Poslední dobou se prohlubuje význam obilovin nejen jako významné potravinářské a krmivářské suroviny, ale také jako energetického zdroje. Tuto skutečnost si...
více informací »

Chov skotu

Technologie pro chov skotu Do naší nabídky zaměřující se na chov skotu jsme zařadili veškeré vhodné produkty a služby pro chov skotu. Kvalitní zpracování a odpovídající povrchová úprava jsou...
více informací »

Technologie a výrobky pro rybochovná hospodářství

Potřeby pro rybáře Naše nabídka zahrnuje potřeby pro rybáře v rybochovném hospodářství. Dodáváme automatické krmné systémy pro rybníky a nádrže na ryby. Výhodou těchto systémů je úspora krmiva...
více informací »

Chov koní

Technologie pro chov koní Systém pro aktivní ustájení koní a systém klasického ustájení koní. Pro chovatele koní nabízíme zásobníky krmiv různých kubatur. Zásobníky krmných směsí nabízíme ve dvou...
více informací »

Zařízení stájí

Zařízení stájového prostoru Do zařízení stájí jsme zařadili mycí boxy, kontrolní váhy, testační boxy se snadnou manipulací, kafilerní vozíky pro snadnou manipulaci s uhynulým zvířetem a nádrže na...
více informací »

Dopravníky krmných směsí a krmiv

Dopravníky Dopravníky jsou určeny pro dopravu krmiva od obilního sila až na místo spotřeby. V naší nabídce naleznete spirálové dopravníky, řetězové dopravníky, šnekové dopravníky a pásové...
více informací »

Krmítka a koryta pro prasata

Krmení prasat V naší nabídce naleznete velké množství koryt a krmítek pro prasata. Jedná se o automatické krmné boxy řízené počítačem i sesypná samokrmítka pro prasata, tubusová...
více informací »

Napáječky, medikátory

Napáječky pro prasata Napáječky pro prasata slouží k uspokojení denní potřeby tekutin jednotlivých zvířat, ale i možnosti podávání léčiv.  Dle typu rozdělujeme napáječky pro prasata na...
více informací »

Porodní klece

Porodní klece Porodní klece slouží k ustájení rodících a kojících prasnic od doby před porodem až do odstavu selat. Porodní klec je vyrobena z ocelových trubek, které jsou žárově zinkovány...
více informací »

Individuální kotce

Individuální kotce pro prasnice Individuální kotce pro prasata jsou vyrobeny z ocelových trubek (případně plného materiálu u typu IKL), trubky jsou žárově zinkovány a to jednak zvenku tak i...
více informací »

Skupinové kotce

Skupinové hrazení kotců Hrazení kotců je navrženo individuálně dle jednotlivých kategorií ustájených zvířat. Hrazení kotců pro prasata je vždy provedeno tak, aby zabraňovalo poranění zvířat,...
více informací »

Podlahy a rošty pro prasata

Podlahy a rošty pro prasata Podlahy a rošty pro prasata nabízíme z různých materiálů. Litinové rošty jsou z hladkého povrchu zamezující poranění zvířete, plastové rošty jsou určené zejména do...
více informací »

Výhřevné desky elektrické

Výhřevné desky stájové Výhřevné desky elektrické se používají ve stájích pro lokální vytápění, především v porodnách pro ohřev loží selat. Výhodou výhřevných desek elektrických je snadná...
více informací »

Výhřevné infralampy a infrazářiče

Infralampy a infrazářiče Výhřevné infralampy a infrazářiče se používají ve stájích pro lokální ohřev, především v porodnách. Upevňují se do předem připravených otvorů ve víku doupěte otočnými...
více informací »

Přívod vzduchu

Přívod vzduchu do stájí RADIÁLNÍ: Pro přívod vzduchu do stájového prostoru slouží klapky (průsvitné, neprůsvitné) s ručním nebo automatickým ovládáním. Plocha a konfikurace křídel...
více informací »

Odvod vzduchu

Stájové ventilátory Axiální ventilátory MULTIFAN jsou vyrobeny z nejvhodnějších materiálů. Skříň motoru, vzpěry a montážní deska jsou z litého hliníku, tudíž odolné proti korozi. Lopatky...
více informací »

Topení stájové

Vytápění stájí Pro zajištění kvalitního mikroklimatu ve stájích je nutné použít kvalitní vytápění. Dodáváme elektrické stájové topení, naftové nebo olejové topení i plynové vytápění stájí.
více informací »

Chlazení stájové

Chlazení stájí Pro kvalitní mikroklima pro prasata nabízíme chladící systémy. Můžete si vybrat ventilátory, rotační či tryskové zvlhčovače vzduchu či voštinové chlazení stájí.
více informací »

Kafilerní vozíky

Jedná o se ocelovou svařovanou konstrukci žárově zinkovanou, která je svým tvarem přizpůsobena k snadné manipulaci s uhynulým zvířetem. Slouží k dopravení uhynulého zvířete ze stáje...
více informací »

Zpracování obilí

Zpracování obilí Pro zpracování obilí zejména na přípravu krmných směsí pro zvířata dodáváme mlýny a míchárny krmných směsí. Nabízíme kladívkový mlýn a strukturální mlýn pro zpracování obilí. Pro...
více informací »

Napáječky pro skot

Napájení skotu Dodáváme napáječky pro skot a všechna hospodářská zvířata. Napáječky si můžete vybrat miskové nebo míčové a také vyhřívané napáječky. Naše nabídka napáječek odpovídá požadavkům...
více informací »

Ventilace stájí

Stájové klima Dostatečný přívod vzduchu, bez nebezpečného průvanového proudění zajišťují dobře dimenzované boční prostupy, opatřené protiprůvannou podpůrnou sítí a svinovací plachtou. V novostavbách...
více informací »

Stájové doplňky

Drbadla a váhy pro skot Mezi stájové doplňky jsme zařadili drbadla nebo-li kartáče pro skot a ocelové váhy pro skot. Drbadla stimulují krevní oběh krav. Zvířata si sama čistí povrch těla. Nabízíme...
více informací »

Mačkač zrnin

Namačkané zrno (ječmen, pšenice, oves, kukuřice, hrách) je dobře přijímáno rybou, snižuje se zde krmný koeficient a zvyšuje přírůstek chovaných ryb. Mačkač zrnin je nezbytnou součástí skladového...
více informací »

Vaničky na ryby

Vaničky na ryby slouží pro přenášení vylovených ryb např. při výlovu rybníků, třídění ryb a další manipulaci s rybami. Vaničky na ryby mají tvar komolého jehlanu umožňující jejich...
více informací »

Zařízení pro odchov ryb

Nabídka zařízení pro odchov ryb zaručuje spolehlivé a trvanlivé zařízení rybí líhně a zabezpečuje tak zdárný odchov raných stádií ryb. Respektujeme požadavky rybářských odborníků na snížení úhynů...
více informací »

Chov a výkrm brojlerů

Technologie pro chov a výkrm brojlerů Námi nabízené technologie pro výkrm a chov brojlerů zahrnují krmný a napájecí systém pro brojlery včetně dopravy krmiva. Dále nabízíme veškeré systémy pro...
více informací »

Napájení nosnic v klecových systémech

Kapátkové napáječky V každé klecové sekci je na PVC potrubí, které je podélně umístěno 6 kapátkových napáječek. Pod napájecím potrubím je umístěn protiodkapový žlábek ve tvaru V, který...
více informací »

Vzduchotechnika + řízení stájí

Ovládání (uvnitř haly) - ventilace je osazena automatickým ovládacím panelem - teplotních čidla - propojovací kabely mezi čidly a skříní - alarm - zvukový hlásič - siréna - vizuální hlásič -...
více informací »

Napájení pro slepice

Napájení pro slepice Chov slepic vyžaduje důkladné krmení a napájení. Systém se skládá řad napáječek, každá 3 m napájecí roura obsahuje 12 napaječek. Napáječky nerezové pro drůbež Napáječky s...
více informací »

Vzduchotechnika, řízení stájí

Vzduchotechnika stájí Minimální ventilace stájí pro chov slepic je zajišťována pomocí 3 ks ventilačních komínů s ventilátory, instalace ve výšce 2,5m, průměr izolované šachty 640 mm, kapacita...
více informací »

Topení

Vytápění drůbežáren Řešeno pomocí přímotopných plynových jednotek se standartním vybavením dvojitým bezpečnostním ventilem pro přívod plynu, jištěním proti přehřátí, tlakovým spínačem přívodu...
více informací »

Chlazení

Chlazení a ventilace Řešeno pomocí 100 mm silných vysoce kvalitních odpařovacích kolonách v Zn rámu, spodní část rámu pro odvod vody opatřena epoxydovým nátěrem. Distribuce vody z nádrže objemu...
více informací »

Napájecí systémy drůbeže

Napáječky pro brojlery Napájení brojlerů se skládá z řad napáječek, každá 3m napájecí roura obsahuje 15 napaječek. Nerezové napáječky pro brojlery s miskou, 90 ml průtok. Konstrukce chrání proti...
více informací »

Vzduchotechnika + řízení

Vzduchotechnika stájí pro brojlery Minimální ventilace pomocí ventilačních komínů s ventilátory, instalace ve výšce 2,5m. Průměr izolované šachty 640 mm, kapacita 14000 m3/hod. Přívod vzduchu pro...
více informací »

Topení

Vytápění hal pro brojlery Vytápení hal pro brojlery je řešeno pomocí přímotopných plynových jednotek se standartním vybavením: - dvojitým bezpečnostním ventilem pro přívod plynu - jištěním proti...
více informací »

Chlazení

Chlazení hal pro brojlery Chlazení hal pro brojlery je řešeno pomocí 100 mm silných vysoce kvalitních odpařovacích kolonách v Zn rámu, spodní část rámu pro odvod vody opatřena epoxydovým nátěrem....
více informací »

Napáječky pro koně

Napáječky pro koně Napáječky jsou určeny k uspokojení denní potřeby tekutin koní. Naše nabídka stájových napáječek pro koně zahrnuje miskové napáječky a vyhřívané miskové napáječky různých...
více informací »

Mačkač obilí

Mačkač obilí Mačkaná hmota je díky své struktuře vhodná nejenom pro koně, ale stále více se uplatňuje u přežvýkavců. Čerstvě pomačkané obilí je pro koně ideální potravou, protože nevykazuje žádnou...
více informací »

Odchov kuřic ve volierách

Chov kuřic ve voliérách Kuřice odchované ve volierovém systému mají díky pohybu vynikající rámec a jsou vhodné provšechny další způsoby intenzivního chovu nosnic. Konstrukce voliéry pro...
více informací »

Zahradní gril PROFI

Gril na prasata a selata Nabízíme prodej zahradních grilů pro zahradní párty, penziony, cateringové služby i jiné společenské události. Zahradní grily od společnosti AGRICO s.r.o. jsou...
více informací »

Chov a výkrm křepelek

Technologie pro chov křepelek Nabízíme kompletní klecové systémy pro chov křepelek: snáškové klece pro křepelky na produkci vajec klece pro brojleří křepelky na maso Klece pro chov...
více informací »

Stropní ventilátorové šachty

Stropní ventilátorové šachty dodáváme v provedení: - polypropylen průřezu čtvercového a kruhového - neizolované - dodáváme v provedení tvrzený polyuretan průřezu kruhového -...
více informací »

Boční stěnové prostupy ventilátorů

Polypropylen, bez nebezpečí koroze a deformace, odolné vůči stájovému prostředí. Snadná montáž do stěny, i upevnění žaluzie a ventilátoru.
více informací »

Kruhová kónická káď

Káď pro ryby slouží pro přechodné uložení vylovených ryb např. při výlovu rybníků před vážením a expedicí. Kádě jsou nepostradatelnou součástí každého rybáře při výlovu ryb nebo při prodeji ryb. Káď...
více informací »

Skluz na ryby

Skluz na ryby slouží k dopravě ryb z transportních beden do odchovných nádrží, do rybníka, sádek či do jiných zařízení. Skluz je vyroben z materiálu polypropylen - kopolymer s UV...
více informací »

Vážní mušle s kováním

Slouží k vážení ryb hmotnosti celkem do 100 kg. Kruhové otvory dle přání zákazníka.  Plastová část včetně  kování Vnější rozměry ...
více informací »

Brakovny a brakovací žlaby

Zařízení pro třídění a manipulaci s rybami je vyrobeno z polypropylénu - kopolymer s UV stabilizátorem v barvě šedá a zelená. Pro snadné třídění a manipulaci s rybami při...
více informací »

Žlab pro inkubaci jiker - odkulovací

Inkubace jiker Žlaby pro inkubaci jiker tzv. odkulovací žlab slouží pro vylíhnutí rybího embrya z jiker. Inkubační žlab je vyroben z polypropylénu - kopolymer s UV stabilizátorem v barvě...
více informací »

Odchovné žlaby

Odchovné žlaby jsou určeny pro odchov raných stádií ryb. Odchovné žlaby lichoběžníkového tvaru (zkosené boční stěny) jsou vyrobeny z polypropylénu – kopolymer s UV stabilizátorem o síle...
více informací »

Kruhové nádrže

Odchovné kruhové nádrže jsou určeny pro odchov ryb. Odchovné kruhové nádrže jsou vyrobeny z polypropylénu – kopolymer s UV stabilizátorem o síle materiálu odpovídající průměr nádrže. Horní...
více informací »

Manipulace a přeprava ryb, rybářské pomůcky

Bezpečná doprava živých ryb zhodnocuje výlov ryb (fishing) a jejich odbyt. Naše výrobky pro přepravu ryb jsou určené nejen pro produkční rybářství, ale i pro manipulaci a obchod s rybou.
více informací »

Přepravní bedny

Pro zachování dobrého zdravotního stavu ryb po vylovení ryb z rybníka a jejich transportu na sádky a dále ze sádek k prodejci ryb je potřeba mít vyhovující přepravní bednu. Přepravní bedny...
více informací »

Akvaria pro prodejce živých ryb

Akvárium pro prodejce živých ryb    Akvárium je určeno pro prodejce živých ryb nejen v tzv. kamenných obchodech, ale též při prodeji ryb např. tzv. farmářských trzích.  Akvárium...
více informací »

Samostatné bedny na ryby

  Přepravní bedna na živé ryby - samostatná    Jedná se o přepravní bednu na živé ryby vyrobenou z polypropylénu – kopolymer s UV stabilizátorem o tl. materiálu 10...
více informací »

Monobloky

Přepravní bedny na živé ryby - monoblok    Jedná se o přepravní bedny konstrukčního provedení vytvořené v tzv. monoblok na živé ryby vyrobené z polypropylénu –...
více informací »

Stájové ventilátory Multifan axiální

Stájové ventilátory Axiální ventilátory MULTIFAN jsou vyrobeny z nejvhodnějších materiálů. Skříň motoru, vzpěry a montážní deska jsou z litého hliníku, tudíž odolné proti korozi. Lopatky...
více informací »

Napájení nosnic ve volierách

Kapátkové napáječky Napájení je zajištováno potrubím v horní části každého patra, je osazeno niplovými napaječkami Lubbing s odkapovými miskami. V každé klecové sekci je na PVC potrubí, které...
více informací »

Rybářské lodě

Rybářská loď Rybářská loď  je nezbytnou součástí vybavení pro zabezpečení produkce ryb v rybnících. Pracovní rybářské lodě zaručují efektivnost práce rybáře. Rybářské lodě vyrábíme z...
více informací »

Malé přepravní bedny

 Přepravní bedna na živé ryby – malá    Jedná se o přepravní bednu na živé ryby vyrobenou z polypropylénu – kopolymer s UV stabilizátorem o tl. materiálu 10...
více informací »

Vypouštění z přepravní bedny

Vypouštěcí zařízení je nezbytnou součástí přepravní bedny a slouží k bezpečné manipulaci s rybami. Použitím se snižuje nebezpečí zranění ryb při manipulaci. Vyrábí se dva typy a to skluz...
více informací »

Bedna malá

Provzdušňování slouží k nezbytnému udržení životních funkcí přepravovaných ryb.
více informací »

Bedna samostatná a monoblok

Provzdušňování slouží k nezbytnému udržení životních funkcí přepravovaných ryb.
více informací »

Provzdušňování akvaria pro prodejce živých ryb

Provzdušňování slouží k nezbytnému udržení životních funkcí ryb.
více informací »
Rybářské potřeby - Klikněte pro zvětšení
Rybářské potřeby - Klikněte pro zvětšení
Rybářské potřeby - Klikněte pro zvětšení
Rybářské potřeby - Klikněte pro zvětšení

Důležité kontakty

Internet:
www.agrico.cz

Telefon
+420 384 704 111

E-Mail
agrico@agrico.cz

Kontakty »

Tyto webové stránky informují o nabídce technologií pro chov a výkrm ryb od spol. AGRICO s.r.o. Nabízené technologie splňují platné normy upravující tento typ chovu i obecné výrobní normy (ISO, ČSN). AGRICO je mnohaletým dodavatelem technologií pro ustájení, chov a výkrm zvířat s bohatými zkušenostmi.

Nákupní košík

Nákupní košík

Košík je prázdný
zvolená měna:

Zobrazit košík
Česká kvalita Certified ISO 14001 by 3EC ISO 9001 by 3EC AgroExpo CZGroup ZÚS Agroweb - informace pro zemědělce

Spolufinancováno EU